Pr. 1 maj 2018 bliver din elregning lavere.

Dette sker som led i den nye skatteaftale der er blevet indgået. Oprindeligt var det planen
at denne skulle indføres pr. 1/1-2019 men initiativerne bliver nu rykket frem, således at
elvarmeafgiften nedsættes allerede pr. 1. maj 2018.

Grundet skatte- og afgiftslempelserne af elvarmeafgiften nedsætter vi
refusionsbeløbet pr. 1/05-2018 fra 1,50kr./kWh til 1,40kr./kWh.

Dette vil for dig som kunde ikke have nogen betydning, idet din normale elregning ligeledes falder og betyder altså, at FyrFyret stadig betaler strømmen til varmepumpen som er
installeret i din bolig.

Yderligere information fra skatteministeret vedr. elvarmeafgiften og sænkning
heraf kan læses her 
Se: Udmøntning til skattelempelser i 2018, jf. tabel 1

Med venlig hilsen
FyrFyret